Projectbegeleiding op locatie

Door de complexiteit van regelgeving, normen en het technische probleem om een risico binnen die kaders te reduceren krijgen wij regelmatig de vraag voor vergaande ondersteuning bij de uitvoering hiervan.

Hieruit is de projectbegeleiding op locatie ontstaan om de betreffende organisatie zo veel mogelijk te ontlasten. Deze projectbegeleiding in brede zin kan de volgende aspecten omvatten:

Budgettering/budgetaanvraag van een installatieaanpassing.

Uitwerking van technische concepten voor veiligheids- en daarmee ook vaak functionele aanpassingen. Management of change is dan relevant en gevolgen voor het productieproces moeten goed geanalyseerd worden.

Projectmanagement/projectplanning voor uitvoering van de aanpassingen.

Concrete aansturing van technici bij daadwerkelijke uitvoering (eventueel/ook tot op detailniveau).

Werkzaamheden van de projectuitvoering moet zo optimaal mogelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering van de betreffende organisatie ingepast en uitgevoerd worden. Uiteraard houden wij ook daar tijdens onze projectbegeleiding rekening mee. Stagnatie van productie, maar ook van uitvoerenden bij modificaties zijn niet gewenst en dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden.

Uiteraard dient het technisch dossier geupdate te worden met betrekking tot alle installatie-aanpassingen en ook dat verzorgen wij.

Ervaar de gedreven oplossingsgerichtheid op locatie met budget en bedrijfsvoering op de voorgrond!

Scroll naar boven