Energiemanagementsysteem

Door het steeds vollere, complexe en hoger belaste energienet ontstaan er uitdagingen om dit in goede banen te leiden. Dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s en dit heeft dan ook ons technisch interesse.

Het wordt steeds belangrijker om zelf energie te managen en op te wekken, wat dan ook veelvuldig middels zonnepanelen gebeurt. Het veelvuldig en zeer verspreid opwekken van energie, vooral met zonnepanelen, leid tot nieuwe uitdagingen met betrekking tot netbeheer en kan dan ook voor instabiliteit in het net leiden.

Een centrale energieregeling en toepassing van accu-systemen kan hier uitkomst bieden.

Enkel voorbeelden: Worden belangrijke en gevoelige producten (zoals medicatie) in koelingen opgeslagen, dan is het zeer onwenselijk dat er een energiestoring/uitval plaatsvind. Een ander voorbeeld zijn kritische afzuigingen of procesregelingen die bij uitval ongewenste risico’s tot gevolg hebben.

Bij veel solar systemen valt de gehele installatie (solar en accu!) uit bij uitval van de netaansluiting of te grote faseverschillen in de netaansluiting. Dit is een zeer ongewenste situatie en dit zal vermoedelijk vaker/steeds vaker plaatsvinden doordat het stroomnet meer en meer belast en en netbeheer alsmaar complexer wordt.

Daarom onze keuze voor Victron Energy. De installatie blijft volledig functioneel in voorgenoemde situaties. Daarnaast kan de installatie zo ingericht worden dat vanuit netbeheer de solar omvormers niet uitgeschakeld kunnen worden en deze dus altijd minimaal de accu’s kunnen blijven laden en het gebouw kunnen voorzien van energie.

Een goed energiemanagementsysteem staat en valt met een goede visualisatie van de actuele status. Daarnaast is een historische data analyse belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen beoordelen of er wellicht veranderingen zinvol zijn.

Bediening dient gebruiksvriendelijk en makkelijk te zijn zodat er bijgestuurd kan worden indien nodig en instellingen makkelijk doorgevoerd kunnen worden.

Victron maakt dit mogelijk op meerdere manieren. De twee meest belangrijke zijn het touchscreen direct aan de installatie en het online vrm-portaal op afstand. In het vrm-portaal is tevens de remote console aanwezig die bediening van de installatie op afstand mogelijk maakt.

Systeem meldingen zoals uitval van de netvoorziening worden zowel op het touchscreen, vrm-portaal als ook desgewenst per email gemeld.

Scroll naar boven