CE-markering

Machine en installatie veiligheid

Voor nieuwe machines en installaties gelden diverse Europese Richtlijnen die wettelijke verplichtingen definiëren.

Voor nieuwe machines is de Machinerichtlijn van toepassingen. Voor gebruikte machines (voor 1995) is de arbeidsmiddelenrichtlijn van toepassing.

Worden gebruikte machines gewijzigd wordt het afhankelijk van de wijzigingen complex en is beoordeling voor CE-markeringsplicht belangrijk.

Wij adviseren op dit brede vakgebied klanten, ook buiten Nederlandse grenzen, en dragen zorg voor de relevante documentatie voor het technische dossier.

Wij voeren indien nodig ook contraexpertises uit met toetsing op overeenstemming van CE-gemarkeerde producten.

De kernonderdelen bij een CE-markering:

Advies

Heldere en pragmatische adviezen die verder helpen met oplossingen als hoofddoel.

Risicoanalyse

Een heldere en overzichtelijke vastgelegde analyse van potentiële risico’s en relevante maatregelen ter reductie.

Technisch Dossier

Een goed gevuld dossier dat voldoet aan wet en regelgeving en zorgt voor goede bescherming tegen productaansprakelijkheid.

Gebruiksaanwijzing

Een document inhoudelijk afgestemd en toegespitst op de doelgroep en voorzien van een goede afdekking van productaansprakelijkheid.

Scroll naar boven